ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     |      χρόνια εμπειρίας στη διάθεση σας

Παύλου Μελά 66

Άγιος Αθανάσιος 57003

08:00–20:00

Καθημερινά

Οικονομικά Στοιχεία

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Στοιχεία Εταιρίας:
Petalas Group Ι.Κ.Ε.
Λογιστικό Γραφείο
Α.Φ.Μ. 800962018 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 145824806000
Ημερομηνία Έναρξης 02/04/2018

Στην παρούσα σελίδα του ιστότοπου μας πλέον θα δημοσιεύονται οι ισολογισμοί της εταιρίας μας.