ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     |      χρόνια εμπειρίας στη διάθεση σας

Παύλου Μελά 66

Άγιος Αθανάσιος 57003

08:00–20:00

Καθημερινά

Post Image

Φορολογικές Δηλώσεις

"Η ετήσια φορολογική υποχρέωση για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι η φορολογική τους δήλωση. Αν και δεν αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι το πολύπλοκο, πολλές φορές γίνονται μικρά ή μεγάλα λάθη, κυρίως σε σημαντικά θέματα περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα την άσκοπη χρηματική σας επιβάρυνση."

Παρέχουμε:
• Ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεών σας Ε1, Ε2 στο σύστημα TAXIS.
• Ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας(Ε9).
• Ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης έτσι ώστε να είστε ενήμεροι και σύμφωνοι για τον τυχών φόρο που σας αναλογεί.
• Φοροτεχνικές συμβουλές για τον χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους.
• Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγούμενων ετών.

Εργατικά Θέματα

"Ο κάθε εργαζόμενος έχει συγκεκριμένα δικαιώματα και απολαμβάνει συγκεκριμένης προστασίας από το νόμο. Η σωστή διεκδίκησή τους, λόγω της πολύπλευρης εργατικής νομοθεσίας, απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και σωστή πληροφόρηση, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει πλήρως την ακρίβεια ή όχι μόνο των απολαβών του αλλά και όλων των δικαιωμάτων του."

Παρέχουμε:
• Έλεγχο του μισθού σας με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητά σας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που δικαιούσθε.
• Έλεγχο των ασφαλιστικών εισφορών σας, του αριθμού και του είδους των ενσήμων.
• Συμβουλές σε θέματα απολύσεων και των αναλογούντων αποζημιώσεων.
• Συμβουλές πάνω σε κάθε εξειδικευμένο εργατικό θέμα που μπορεί να σας απασχολεί, όπως θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα.

Λοιπές φορολογικές και άλλες υπηρεσίες

"Εκτός των επιχειρηματιών, ο κάθε πολίτης έχει ανάγκη λογιστικών υπηρεσιών εκτός των συμβουλών σε εργατικά θέματα και τις φορολογικές του δηλώσεις."

Παρέχουμε:
• Έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
• Υποβολή δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού.
• Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών (ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία κτλ.).
• Υποβολή αιτήσεων οικογενειακού επιδόματος Α21, κοινωνικού μερίσματος, επίδομα πετρελαίου - θέρμανσης κτλ.
• Μισθωτήρια (ηλεκτρονικά) και ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
• Εκτυπώσεις τελών κυκλοφορίας, ηλεκτρονικών παραβόλων.
• Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ( πχ. ΔΟΥ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, Πρωτοδικείο κτλ.).

Ψάχνεται για έναν καλό συνεργάτη;